EMDR

Soms is er een gebeurtenis die een overheersende rol in je leven speelt. Door Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) verandert dit weer. In slechts drie tot vier sessies ben je weer in staat om normale dagelijkse bezigheden te verrichten. Het resulteert in veranderingen van het oorspronkelijke beeld van het trauma.

EMDR werkt als volgt: Ik vraag de cliënt mijn bewegende vingers te volgen die ik op ooghoogte ritmisch heen en weer beweeg. Een andere mogelijkheid is via een koptelefoon die afwisselend rechts en links een signaal geeft. De afwisselende activering van de rechter en linker hersenhelft helpt bij het vrijmaken van de blokkades in het voelen.

Oorspronkelijk werd EMDR voornamelijk ingezet bij het verwerken van het trauma, maar het blijkt ook heel goed te werken voor multi-trauma, PTSS (Post-Traumatisch Stress Syndroom), rouw-, verdriet- en pijnverwerking. Zelfs bij verslaving c.q. onderdrukking van voelen wordt het succesvol ingezet.

EMDR leidt er toe dat de herinnering aan een traumatisch beeld vrij snel de emotionele lading verliest en het dus minder pijnlijk is om aan de gebeurtenis terug te denken. Negatieve beelden, disfunctionele cognities (gedachten, opvattingen) en negatieve emoties veranderen. Een belangrijk voordeel van EMDR is de relatief geringe belasting voor de cliënt. Zo is het in het geval van EMDR niet noodzakelijk dat cliënten hun ervaringen uitvoerig beschrijven of continu herbeleven. Een mogelijke verklaring voor de effecten van EMDR is dat de procedure leidt tot versnelde informatieverwerking. Denkbaar is dat de combinatie van het sterk denken aan de traumatische gebeurtenis en de aandacht voor de afleidende stimulus er voor zorgt dat het natuurlijke verwerkingssysteem wordt gestimuleerd.

In de nazorg is het belangrijk contact met mij op te nemen wanneer er dingen gebeuren die je niet kunt plaatsen of er heftige reacties optreden. Soms durf je het nog niet aan om direct met het trauma aan de slag te gaan, dan is er de mogelijkheid om hulpbronnen te installeren, zoals: moed, zelfvertrouwen, kracht, geloof in jezelf, blijheid, enthousiasme en motivatie. Dit laatste gebeurt ook volgens de EMDR-methodiek.

Ik heb de workshop EMDR gevolgd bij ITAN NLP Opleidingen. Wil je graag meer lezen over EMDR, dan verwijs ik je graag door naar hun website, www.itan.nl.

Deze behandelvorm komt niet voor vergoeding door zorgverzekeraars in aanmerking.