Kosten

De kosten voor een consult bedragen € 112,00 (vrijgesteld van BTW). Een consult duurt maximaal 2 uur. Ik behoud me het recht voor om het tarief aan te passen. De kosten van een uitgebreider telefonisch consult (45 tot 60 minuten) bedragen € 56,00.

Consulten worden in de meeste gevallen (geheel of gedeeltelijk) vergoed door de zorgverzekeraar. Ik ben namelijk aangesloten bij de VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen) en het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).

Bij verhindering gelieve uw afspraak minimaal 24 uur van te voren telefonisch te annuleren, daar deze anders in rekening kan worden gebracht.

VBAG

RBCZ